Бизнес планове и анализи

Успехът на софтуера се крие в това дали информационната и техническата архитектура са проектирани добре. Програмирането и кодирането след това не могат да помогнат, ако структурата не е направена както трябва. InSoft.bg може да ви помогне да проектирате Вашия продукт. Разполагаме с експертни системни и бизнес анализатори, които могат да Ви предоставят качествени аналитични услуги и да Ви помогнат за Вашите бизнес нужди.

Нашите консултанти ще имат съвместни дискусии с Вас и ще анализират Вашиябизнес и Вашите функционални изисквания. Тези изисквания се документират и представят за одобрение. Въз основа на тези изисквания, използвания дизайн, техническите решения и тяхната приложимост ще бъдат налице. Техническите решения заедно със структурата и дизайна се документират. Правят се също така оценка и анализ на разходите.
 

Когато всичко това е готово, Вашите идеи или изисквания вече придобиват форма и са готови за разработване. Не е нужно да се притеснявате дали разработващият екип е разбрал Вашите нужди или бизнес цели. Документите за анализ ще могат да насочват екипа за успешното разработване на софтуера.  
Нашите консултанти имат опит и в анализирането на съществуващи системи. Ние работим върху тях и проектираме обратно целия процес и предлагаме решения, които ще Ви помогнат да бъдете в крак с технологията и нарастващите нужди.

Ние следваме системи и процедури за осигуряване на качество.
В заключение – нашата мисия е Вашият успех.

С помощта на GeoIP, изглежда се намирате в България. Атанас е в готовност да Ви отговори на Вашите въпроси
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en