Представяме Ви последната иновативната разработка на InSoft „Виртуален офис”!

Чрез уникалната си функция за подпомагане на потребителя чрез изкуствен интелект, системата може да бъде определена като софтуер на световно ниво, превъзхождащ алтернативните решения налични към момента! „Виртуален офис“ ще реализира електронни комуникации, които значително ще намалят разхода на физически ресурси - хартия, енергия, материали и консумативи, транспорт и най-вече ресурси за персонал. „Виртуален офис” предлага решение, насочено към подобряване на бизнес комуникацията, обучение за нуждите на различни групи потребители: малки и средни предприятия, корпоративен сектор, образователни и правителствени организации. Продуктът улеснява провеждането на виртуални конференции, работни срещи, обучения, особено при наличието на няколко отдалечени офиса.
С помощта на GeoIP, изглежда се намирате в България. Атанас е в готовност да Ви отговори на Вашите въпроси
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en