Начало

Името InSoft произлиза от Innovation & Software (иновация и софтуер). Компанията е новатор в сферата на IT услугите, въвеждайки  две иновации от световен мащаб:

 

1.                  Екипният аутсорсинг: InSoft.bg гарантира увеличаване на Вашия IT екип, който спазва Вашите стандарти и процедури, с кратък, точен и честен начин на плащане - вие плащате за разработчик на месечна база, а всички съпътстващи услуги (управление на проекта, графичен дизайн, тестване ...) + осигурено управление на целия жизнен цикъл на проекта са включени в тази цена! Сякаш имате свой собствен екип от мениджъри и разработчици на място!

 

2.                 Нулеви разходи за клиента: в InSoft.bg сме съсредоточени в бизнес-модел, чрез който първо проучваме възможностите за осигуряване на външно финансиране за клиента(консултиране) + оказване на консултиране за организиране на неодходимите финансови източници за реализиране на проекта - разработка на софтуер, доставка на хардуер, инвестиции в иновации и др.

 

InSoft бе открита в началото на 2011 година и за много кратко време успя да спечели голям пазарен дял в основните дейности на компанията. Ние разработваме софтуер в 20 различни технологии. InSoft успешно е изпълнил над 100 проекта.

 

 

В заключение, когато чуете InSoft, трябва да го свържете с 3 неща:


1. ИТ
2. Кънсълтинг
3. Иновации

 

1. ИТ

Предвидим и измерим аутсорсинг за IT компании

 • Гарантираме предоставянето на предварително уговорено качество според Вашите стандарти и процедури;

 • Модела ни на сътрудничество е много ефективен и ясен: вие плащате за разработчик на месечна база, и всички съпътстващи услуги (управление на проекта, графичен дизайн, тестване ...) са включени в тази цена;

 • Ние можем да управляваме целия жизнен цикъл на проекта. Единственото нещо, което искаме от Вас са функционалните изисквания.

 

Сякаш имате собствена компания за разработване на софтуер

Нашата цел е да разширим вашите IT дейности, така че да сте усещането, че имате собствена компания за разработване на софтуер. Въпреки че имаме напълно развит управленски екип на място, клиентите ни обикновено имат контрол върху работния ни процес. Ние използваме:

 • Вашите образци на документи

 • Вашите системи и процедури

 • Вашите стандарти на кодиране и методики на програмиране

 

Точно така! Вашият начин на работа! А ако не разполагате с всичко изброено по-горе, може да използвате нашата база – всичко това включено в цената.

 

2. Кънсълтинг

Insoft предлага следните услуги за ефективното използване на външно финансиране на проекти не само в областта на IT:

 • Анализ на дейността на фирмата и препоръка за осъществима програма за безвъзмездна финансова помощ;

 • Разработване на стратегически планове и анализи;

 • Изготвяне на инвестиционни проекти и необходимата документация;

 • Организиране на финансови източници необходими за самоучастие в проекта;

 • Техническа помощ при планирането и изпълнението на финансираните проекти;

 

Разполагаме със страхотен екип от професионалисти – Екип за консултиране и разработване на проекти от ЕС (C&EU PD Team) с опит в бизнеса и управлението на проекти. Работим с най-добрите български експерти в сферите на информационните технологии, зелената индустрия, енергийната ефективност, човешките ресурси, инвестиционното финансиране и др..

 

Ето какво казваме ние:

Имате чудесна идея за стартиране на бизнес?

Нуждаете се от средства, за да разширите съществуващ бизнес?

Нуждаете се от средства за софтуер от InSoft.bg, но не разполагате с достатъчно?

Няма проблем!

Нашия C&EU PD екип ще Ви помогне да намерите финансиране за всяка област на бизнеса.

Само поискайте!

 

3. Иновации

Иновация е първата дума, която ни идва наум, когато започнем някакъв проект. Но какво означава? Иновация е разработване на нова потребителска стойност чрез решения, отговарящи на нови, неизразими нужди, или на старите нужди на клиентите и пазара по нови начини за добавяне на стойност. Това се постига чрез по-ефективни продукти, процеси, услуги, технологии, или идеи, които са леснодостъпни за пазарите, правителствата и обществото. Иновацията се различава от изобретение по това, че иновацията се отнася до използването на по-добър, и като резултат оригинален подход или идея, докато изобретение се отнася по-пряко до създаването на метода или идеята. Иновацията се различава от подобрението по това, че иновацията се отнася по-скоро до идеята за правене на нещо различно ( Lat. innovare: "променям"), отколкото да се прави същото нещо, но по-добре.

 

Екипите на Insoft.bg са разположени в три офиса:

 

- Главен офис и Клиентски център: гр. София, бул.Симеоновско шосе 93 – тук е разположен висшият мениджмънт на компанията, а клиентите могат да се срещнат с маркетинг отдела ни, за да се запознаят с услугите и продуктите, които InSoft.bg предлага;

- Център за разработка на софтуер: гр. София, Научен Комплекс на Българска Академия на Науките – тук е разположен част от екипа ни от програмисти;

- Център за съпорт и разработка на софтуер и иновации: гр. Плевен, ул.Димитър Константинов 27, Бизнес център Генимекс - тук е разположен съпорт и кол центъра, както и основният ни екип за разработка софтуер и иновации;

С помощта на GeoIP, изглежда се намирате в България. Атанас е в готовност да Ви отговори на Вашите въпроси
analysis popup_web popup_doc popup_mobile ecom seo graphics onsite analysis-business
 
 
 
en