Начало

Името InSoft произлиза от Innovation & Software (иновация и софтуер). Компанията е новатор в сферата на IT услугите, въвеждайки още през 1998 две пълни иновации:

1.                  Екипният аутсорсинг: InSoft.bg гарантира увеличаване на Вашия IT екип, който спазва Вашите стандарти и процедури, с кратът, точен и честен начин на плащане - вие плащате за разработчик на месечна база, а всички съпътстващи услуги (управление на проекта, графичен дизайн, тестване ...) са включени в тази цена и осигурено управление на целия жизнен цикъл на проекта. Сякаш имате свой собствен екип от мениджъри на място и от разработчици!

2.                 Нулеви разходи за клиента: в InSoft.bgсме съсредоточени в бизнес-модел, чрез който първо осигуряваме външно безвъзмездно финансиране за клиента(консултиране) чрез програми на ЕС или други донорски програми+ организиране на финансови източници необходими за финасовото ви „самоучастие” в проекта и съответно след това осигуряваме продукта, за който сте получили финансиране (разработка на софтуер, доставка на хардуер, инвестиции в иновации и др.)

Марката InSoft е собственост на белгийската компания IT Remote Services, основата през 1998г. InSoft работи в 16 различни държави и разполага с офиси за услуги в шест държави (Белгия, Дания, Холандия, Испания, Дубай (ОАЕ) и България). При нас работят над 100 души технически персонал, които разработват в 20 различни технологии. InSoft успешно е изпълнил над 400 проекта. Ние сме в този бранш от много години и всекидневно доказваме, че сме достатъчно голяма фирма, за да може да се разчита на нас, но и винаги се държим като достатъчно малка фирма, за да слушаме внимателно клиента и задоволяваме всяка негова нужда.

Най-бързо развиващ се офис е този в България. Той бе открит в началото на 2011 година и за много кратко време успя да спечели голям пазарен дял в основните дейности на компанията.

В заключение, когато чуете InSoft, трябва да го свържете с 3 думи:
1. ИТ
2. Консълтинг
3. Иновации ...

 

1. ИТ

Предвидим и измерим аутсорсинг за IT компании

 • Гарантираме предоставянето на предварително уговорено качество според Вашите стандарти и процедури;

 • Модела ни на сътрудничество е много ефективен и ясен: вие плащате за разработчик на месечна база, и всички съпътстващи услуги (управление на проекта, графичен дизайн, тестване ...) са включени в тази цена;

 • Ние можем да управляваме целия жизнен цикъл на проекта. Единственото нещо, което искаме от Вас са функционалните изисквания.

 

Сякаш имате собствена компания за разработване на софтуер

Нашата цел е да разширим вашите IT дейности, така че да сте усещането, че имате собствена компания за разработване на софтуер. Въпреки че имаме напълно развит управленски екип на място, клиентите ни обикновено имат контрол върху работния ни процес. Ние обикновено използваме:

 • Вашите образци на документи

 • Вашите системи и процедури

 • Вашите стандарти на кодиране и методики на програмиране

 

Точно така! Вашият начин на работа! А ако не разполагате с всичко изброено по-горе, може да използвате нашата база – всичко това включено в цената.

 

2. Консълтинг

Insoft предлага следните услуги за ефективното използване на безвъзмездно финансиране по програми от ЕС и от други финансиращи органи и то не само в областта на IT:

 • Анализ на дейността на фирмата и препоръка за осъществима програма за безвъзмездна финансова помощ;

 • Разработване на стратегически планове и анализи;

 • Изготвяне на инвестиционни проекти и необходимата документация;

 • Организиране на финансови източници необходими за „самоучастие” в проекта и организиране на финансирането до възстановяването му от ЕС(или друг донор);

 • Техническа помощ при планирането и изпълнението на финансираните от ЕС проекти;

 

Разполагаме със страхотен екип от професионалисти – Екип за консултиране и разработване на проекти от ЕС (C&EU PD Team) с опит в бизнеса и управлението на проекти. Работим с най-добрите български експерти в сферите на информационните технологии, зелената индустрия, енергийната ефективност, човешките ресурси, инвестиционното финансиране и туризма.

Ето какво казваме ние: Имате чудесна идея за стартиране на бизнес? Нуждаете се от средства, за да разширите съществуващ бизнес? Нуждаете се от средства за софтуер от InSoft.bg, но не разполагате с достатъчно?

Няма проблем! Нашия C&EU PD екип ще Ви помогне да намерите финансиране за всяка област на бизнеса.

Само поискайте!

 

3. Иновации

Иновацияе първата дума, която ни идва наум, когато започнем някакъв проект. Но какво означава? Иновация е разработване на нова потребителска стойност чрез решения, отговарящи на нови, неизразими нужди, или на старите нужди на клиентите и пазара по нови начини за добавяне на стойност. Това се постига чрез по-ефективни продукти, процеси, услуги, технологии, или идеи, които са леснодостъпни за пазарите, правителствата и обществото. Иновацията се различава от изобретение по това, че иновацията се отнася до използването на по-добър, и като резултат оригинален подход или идея, докато изобретение се отнася по-пряко до създаването на метода или идеята. Иновацията се различава от подобрението по това, че иновацията се отнася по-скоро до идеята за правене на нещо различно ( Lat. innovare: "променям"), отколкото да се прави същото нещо, но по-добре.

С помощта на GeoIP, изглежда се намирате в България. Атанас е в готовност да Ви отговори на Вашите въпроси

Новини

Чрез уникалната си функция за подпомагане на потребителя чрез изкуствен интелект, системата може да бъде ...

След като няколко години бележи постоянен ръст на реализираните проекти в Дубай, Катар и региона на Залива, ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
en