За нас

Insoft е иноватор в сферата на IT услугите чрез опита си в разрешаване на проблемите на традиционните аутсорсинг компании: ние гарантираме  увеличаване на Вашия IT екип, като осигуряваме и допълнителен тим  за дистанционна поддръжка, което носи следните предимства са:

 

- Гарантираме предварително договореното ниво на качество според вашите стандарти и процедури чрез отчети на седмична база

- Нашето сътрудничество е много „лоу-кост” модел с много улеснена структура : Вие плащате само за цялостната разработка. Ние осигуряваме всички нужни дейности (управление на проект, графичен дизайн, тестване и др.). Една точна и ясна такса за много услуги!

- Ние можем да управляваме целия жизнен цикъл на проекта: консултации, анализ, графичен дизайн, разработване, тестване, документиране и управление на инфраструктурата. Просто трябва да ни кажете какво искате и ние ще се погрижим за останалото.

 

Ние не сме и не искаме да бъдем класическа аутсорсинг компания, а просто работим отдалечено : изграждаме и управляваме екипи, а не проекти.  Винаги се фокусираме върху дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни. В IT сферата нашите услуги варират от отдалечена поддръжка на сървъри до изграждане на софтуерни решения. Всяка оферта е персонализирана за вашите нужди и има най-висока възвръщаемост на инвестициите.

 

Към момента, компанията в България има въведени 4 Сертифицирани системи за качество, признати по международни стандартни валидни за целия свят:

ISO/IEC 20000-1:2011

Система за управление на ИТ услугите за външни клиенти

С област на приложение: Система за управление на ИТ услугите покриваща инсталация на софтуер, внедряване и поддръжка на информационни системи.

ISO/IEC 27001:2013

Система за управление на информационната сигурност

Обхват: Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи. Предоставяне на поддръжка и експертни консултации на внедрени информационни системи. Управление на проекти и предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните технологии.

ISO 9001:2015

Система за управление на качеството

Обхват: Разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи. Осигуряване на поддръжка и експертни консултации на внедрени информационни системи. Предоставяне на консултантски в областта на информационните и комуникационни технологии. Управление на проекти за информационни и комуникационни системи. Управленско консултиране и обучения.

ISO 14001:2015

Система за управление на околната среда

Обхват: Разработване, внедряване и поддръжка на информационни системи. Осигуряване на поддръжка и експертни консултации на внедрени информационни системи. Предоставяне на консултантски услуги в областта на информационните и комуникационни технологии. Управление на проекти за информационни и комуникационни системи. Управленско консултиране и обучения.

 

 

 

 

           

С помощта на GeoIP, изглежда се намирате в България. Атанас е в готовност да Ви отговори на Вашите въпроси
 
 
 
 
 
 
 
 
 
en