INSOFT // The Remote Development Company //

Кратки Факти

 • Основана през 2011 г.
 • Офиси разположен на 4.000 кв.м. в пространство от клас 1
 • Център за разработка на софтуер в комплекс на Българска Академия на Науките в София, България
 • Микс на клиенти по браншове:
  • 39% софтуерни компании;
  • 28% университети;
  • 19% промишлени предприятия;
  • 14%консултантски фирми.
 • Изцяло изградени, самостоятелно опериращи, експертни отдели в сферата на:
  • Бизнес анализи
  • Управление на проекти
  • Разработване
  • Тестване
  • Техническа документация
  • Системи за управление
 • 15 + локални технически експерти, локализирани в Европа
 • 100+ успешно приключени проекти
 • Най-кратък проект: 3 дни човекодни, най-продължителен: 64 години човекодни;
 • Сертифицирани по ISO 9001:2015
 • Сертифицирани по ISO 27000:2013
 • Сертифицирани по ISO 20000-1:2011
 • Сертифицирани по ISO 14001:2015

Атанас

С помощта на GeoIP, изглежда се намирате в България. Атанас е в готовност да Ви отговори на Вашите въпроси

>>Какво правим

>>Свържете се с нас

Свържете се с нас

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

>>Какво казват нашите клиенти

Insoft наистина отговаря на нашите очаквания в развитието на нашия нов проект. Спазвайки стриктно седмично ...

Ние си сътрудничим с Insoft вече точно десет години и се надявам това да продължи и за следващото десетилетие. ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En