ХТМУ_logo

Покажи Скрий

Модул 1: Въведение

Използвайте секцията "Въведение" като възможност да се привлече вниманието на студентите. По този начин ще им помогне да се подготвят психически за предстоящото обучение. Можете да направите това като използвате някои от следните начини:

  • Обяснете защо този модул е важен и как темата намира приложение в реалния свят.
  • Задайте провокиращ мисълта въпрос или направете спорно твърдение, за да провокирате любопитството на обучаемите.
  • Използвайте аналогия, за да помогне на студентите да се свържат това, което знаят с това което ще научат.
  • Използвайте изображения, кратко видео или аудио клип, които да илюстрират темата. (Можете да вмъкнете YouTube или създадете собствено видео.)